Kärn-Kaffe är ett skånskt varumärke som skapades i början av 1900-talet.

"1926 startade köpmannen Josef Carlsson firman Södra Kaffemagasinet
för försäljning av kaffe i parti och minut under märket Kärnkaffe samt
med eget kafferosteri. Huvudaffären och rosteriet låg vid Sundstorget,
medan det fanns filialbutiker runtom i staden.

På kort tid växte verksamheten till att bli en av de största inom
bransch i södra Sverige. Därför togs 1939 steget att uppföra en egen
fastighet på Gåsebäcks industriområde. Arkitekten Filip Lundgrens
byggnad stod färdig hösten 1939 och var ett renodlat funkishus med
lådartad karaktär.

Fasadmaterialet var rödbrunt Helsingborgstegel och det plana taket
var täckt med papp. Över taket reste sig ett runt torn som möjligen var
toppen av en kaffesilo och på ovanpå denna uppsattes en stor neonskylt
med reklam för företaget." ... "1972 köptes Kärnkaffe av konkurrenten
Zoégas och efter en tid lades rosteriet ner."
Källa: Bevarandeprogram för Gåsebäck och Husarområdet, nov 2012

1986 köptes Zoégas av Nestlé, som är världens största företag inom
industriell produktion av livsmedel.

Kärn-Kaffe drivs numera av familjeföretaget Sultan-Kaffe Rosteri AB.